Departamento H05

Campus de Ourense


Facultade de Historia

Grao en Xeografía e Historia - G250 - Plan 2009/2010
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O02G250V01501 Historia antiga da Península Ibérica Reboreda Morillo, Susana María
Brañas Abad, Rosa
1c 6
O02G250V01502 Historia da arte moderna Barriocanal López, Yolanda 1c 6
O02G250V01503 Historia medieval da Península Ibérica Pérez Rodríguez, Francisco Javier 1c 6
O02G250V01504 Prehistoria da Península Ibérica Castro Pérez, Ladislao 1c 6
O02G250V01505 Xeografía aplicada: territorio e paisaxe de Uña Álvarez, Elena Pilar 1c 6
O02G250V01601 Historia contemporánea de España Juana López, Jesús de
Prada Rodríguez, Julio
Valín Fernández, Alberto
2c 6
O02G250V01602 Historia da arte contemporánea Vázquez Rozas, Roberto
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
2c 6
O02G250V01603 Historia moderna de España López Díaz, María 2c 6
O02G250V01604 Mundo actual de Juana López, Jesús 2c 6
O02G250V01605 Sistemas de representación xeográfica de Uña Álvarez, Elena Pilar 2c 6
O02G250V01701 Diplomática e arquivística Vaquero Díaz, Mª Beatriz 1c 6
O02G250V01702 Historia de América contemporánea Sixirei Paredes, Carlos Manuel 1c 6
O02G250V01902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica Reboreda Morillo, Susana María
Brañas Abad, Rosa
1c 6
O02G250V01903 Historia da arte de Galicia Barriocanal López, Yolanda 1c 6
O02G250V01904 Historia das relixións Pérez Rodríguez, Francisco Javier
Sánchez, Xosé Manoel
1c 6
O02G250V01905 Historia medieval de Galicia Pérez Rodríguez, Francisco Javier 1c 6
O02G250V01906 Xeografía de Galicia de Uña Álvarez, Elena Pilar 1c 6
O02G250V01907 Historia contemporánea de Galicia Prada Rodríguez, Julio 2c 6
O02G250V01909 Historia moderna de Galicia López Díaz, María 2c 6
O02G250V01910 Mentalidade, identidade e cambio social Prada Rodríguez, Julio
Valín Fernández, Alberto Juan
2c 6
O02G250V01911 Prehistoria do noroeste da Península Ibérica Comendador Rey, Beatriz Pilar 2c 6
O02G250V01981 Prácticas externas Vaquero Díaz, Mª Beatriz 2c 6
O02G250V01991 Traballo de Fin de Grao Prada Rodríguez, Julio 2c 12
Grao en Xeografía e Historia - G251 - Plan 2014/2015
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O02G251V01101 Fundamentos de xeografía física de Uña Álvarez, Elena Pilar 1c 6
O02G251V01102 Introducción á etnoloxía Castro Pérez, Ladislao 1c 6
O02G251V01103 Linguaxes e técnicas artísticas Vázquez Rozas, Roberto 1c 6
O02G251V01105 Historia de América precolombina e colonial Sixirei Paredes, Carlos Manuel 1c 6
O02G251V01201 Fundamentos de xeografía humana Pazo Labrador, Alberto José
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
2c 6
O02G251V01202 Introducción á historiografía Prada Rodríguez, Julio
Valín Fernández, Alberto
2c 6
O02G251V01203 Arte clásica Barriocanal López, María Yolanda
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
2c 6
O02G251V01204 Teoría e método da arqueoloxía Pérez Losada, Fermín Emiliano 2c 6
O02G251V01205 Prehistoria universal Castro Pérez, Ladislao 2c 6
O02G251V01301 Espazos e sociedades de Uña Álvarez, Elena Pilar 1c 6
O02G251V01302 Fontes de información en humanidades Presedo Garazo, Antonio
Vaquero Díaz, María Beatriz
1c 6
O02G251V01303 Historia antiga universal Reboreda Morillo, Susana María 1c 6
O02G251V01304 Historia medieval universal Pérez Rodríguez, Francisco Javier
Sánchez, Xosé Manoel
1c 6
O02G251V01305 Paleografía Vaquero Díaz, Mª Beatriz 1c 6
O02G251V01401 Metodoloxía da historia Presedo Garazo, Antonio
Rodicio Pereira, Laura
2c 6
O02G251V01402 Historia moderna universal Presedo Garazo, Antonio
Pousa Diéguez, Rodrigo
2c 6
O02G251V01403 Historia contemporánea universal de Juana López, Jesús 2c 6
O02G251V01404 Historia da arte medieval Barriocanal López, Yolanda 2c 6
O02G251V01405 Arqueoloxía aplicada Pérez Losada, Fermín Emiliano 2c 6
Mestrado en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O02M144V01101 Prospección Arqueolóxica Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01102 Excavación Arqueolóxica Pérez Losada, Fermín Emiliano An 6
O02M144V01103 Procesado e Xestión da Evidencia Arqueolóxica Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01104 Identificación e Estudo de Materiais Arqueolóxicos Comendador Rey, Beatriz An 6
O02M144V01105 Paleoambiente e Arqueoloxía Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01106 Lexislación e Xestión da Actividade Arqueolóxica Comendador Rey, Beatriz 2c 3
O02M144V01107 Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01201 Ocupación do Territorio no NO Peninsular.
Prehistoria e Antigüidade
Pérez Losada, Fermín Emiliano 1c 3
O02M144V01202 Arqueoloxía Pública Comendador Rey, Beatriz 2c 3
O02M144V01203 Modelado de Información en Arqueoloxía  Comendador Rey, Beatriz 2c 3
O02M144V01204 Teoría Arqueolóxica  Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01205 Etnoarqueoloxía e Arqueoloxía Experimental Comendador Rey, Beatriz 2c 3
O02M144V01206 Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía Comendador Rey, Beatriz 2c 3
O02M144V01207 Cultura Material Pre e Proto-Histórica Castro Pérez, Ladislao 1c 3
O02M144V01208 Cultura Material Romana e Tardoantiga Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01209 A Romanización en Occidente: as transformacións
dos Pobos Indíxenas
Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01210 Epigrafía Clásica e Historia da Moeda Comendador Rey, Beatriz 2c 3
O02M144V01211 Metodoloxía da Historia das Relixións:
Prehistoria e Antigüidade
Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01212 Modelos Antropolóxicos para o estudo
das Sociedades Antigas
Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01213 Fontes Literarias para a Historia do Mundo Antigo Comendador Rey, Beatriz 1c 3
O02M144V01214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas Reboreda Morillo, Susana María 2c 3
O02M144V01215 Prácticas Externas Comendador Rey, Beatriz 2c 6
O02M144V01216 Traballo Fin de Mestrado Comendador Rey, Beatriz 2c 9
Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O02M143V01101 Concepto e Categorías do Patrimonio Cultural de Uña Álvarez, Elena Pilar
Pérez Losada, Fermín Emiliano
1c 3
O02M143V01102 Valor e Significado do Patrimonio Cultural Pérez Losada, Fermín Emiliano 1c 3
O02M143V01105 Novos Modos de Xestión e
Proxectos do Patrimonio Cultural
de Uña Álvarez, Elena Pilar 1c 3
O02M143V01207 Caracterización e Documentación Histórico-Artística Vaquero Díaz, Mª Beatriz
Pérez Rodríguez, Francisco Javier
2c 3
O02M143V01208 Territorio e Paisaxe Cultural Presedo Garazo, Antonio
de Uña Álvarez, Elena Pilar
López Díaz, María
2c 3
O02M143V01209 Historia, Memoria, Identidade e Patrimonio Cultural Rodríguez Teijeiro, Domingo
Prada Rodríguez, Julio
2c 3
O02M143V01210 Difusión e Socialización do Patrimonio Cultural Comendador Rey, Beatriz An 3
O02M143V01211 Deseño de Exposicións e Modelos Expositivos Vázquez Rozas, Roberto
Cendán Caaveiro, Susana
2c 3
O02M143V01212 Patrimonio Arquitectónico, Territorio e Paisaxe Urbana Castro Fernández, Belén María
Barriocanal López, Yolanda
2c 3
O02M143V01213 Prácticas Vaquero Díaz, Mª Beatriz 2c 6
O02M143V01214 Traballo Fin de Mestrado Rodríguez Teijeiro, Domingo 2c 9

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Grao en Turismo
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O04G240V01104 O turismo no mundo actual Pazo Labrador, Alberto José
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
1c 6
O04G240V01304 Recursos territoriais Pazo Labrador, Alberto José
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
1c 6
O04G240V01901 Arte e turismo Cultural Vilas Meis, Diana
Barriocanal López, Yolanda
1c 6
O04G240V01909 Programación e guía de itinerarios turísticos de Uña Álvarez, Elena Pilar
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
1c 6

Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Infantil
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O05G110V01907 Xeografía para mestres Pazo Labrador, Alberto José
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
2c 6
Grao en Educación Primaria
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O05G120V01203 Historia do presente Valín Fernández, Alberto
Díaz Alonso, Xoel
2c 6
O05G120V01305 Xeografía Pazo Labrador, Alberto José
Prof. asoc. pte. de resolución de concurso
2c 6
Mestrado Universitario en Profesorado. Especialidade: Ciencias sociais. Xeografía e Historia
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O02M066V04217 Ciencias Sociais na Educación Secundaria I Prada Rodríguez, Julio 2c 3
O02M066V04218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II Díaz Fernández, José Antonio
Vázquez Rozas, Roberto
2c 5
O02M066V04221 Innovación e investigación en ensinanza das ciencias sociais de Uña Álvarez, Elena Pilar
Prada Rodríguez, Julio
2c 6

Campus de Pontevedra


Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P02G050V01203 Socioloxía e historia da actividade física e o deporte Rodríguez Teijeiro, Domingo 2c 6
Grao en Educación Infantil
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P02G110V01907 Xeografía para mestres Pazo Labrador, Alberto José 2c 6
Grao en Educación Primaria
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P02G120V01203 Historia do presente Rodríguez Teijeiro, Domingo 2c 6
P02G120V01305 Xeografía Pazo Labrador, Alberto José 1c 6

Facultade de Belas Artes

Grao en Belas Artes
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P01G010V01202 Historia da arte Castro Fernández, Xosé Antón 2c 6
P01G010V01401 Arte e modernidade Castro Fernández, Xosé Antón
Vázquez Rozas, Roberto
Cendán Caaveiro, Susana
2c 6
Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P01M080V01202 Proxecto expositivo Cendán Caaveiro, Susana 1c 3
P01M080V01203 Taller de Artista Invitado Cendán Caaveiro, Susana 1c 3
P01M080V01209 Modelos e disciplinas auxiliares Vázquez Rozas, Roberto 1c 3

Campus de Vigo


Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos - G210
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V08G210V01102 Historia das relacións laborais no
mundo contemporáneo
Rodríguez Lago, José Ramón 1c 6
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos - G211 - Plan 2015/2016
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V08G211V01105 Historia das relacións laborais no
mundo contemporáneo
Rodríguez Lago, José Ramón 1c 6

Facultade de Filoloxía e Traducción

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V01G400V01201 Historia das culturas ibéricas Rodríguez Lago, José Ramón
Seijas Montero, María
2c 6
Grao en Linguas Estranxeiras
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V01G180V01101 Historia dos países do 1º idioma estranxeiro: Inglés Seijas Montero, María 1c 6
Grao en Traducción e Interpretación
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V01G230V01917 Relacións Internacionais Domínguez Castro, Luís 1c 6

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Mestrado Universitario en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V03M114V01101 A Cooperación Territorial
na Unión Europea
Domínguez Castro, Luís 1c 7.5
V03M114V01209 Multiculturalidade e Políticas Europeas Domínguez Castro, Luís 2c 6
V03M114V01211 Elaboración de Proxectos Comunitarios
de Cooperación Territorial
Domínguez Castro, Luís 2c 6