Departamento H05

Arte e Cidade (AH2)


Membros do Grupo Arte e Cidade
Nombre Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria CU Emérita Si TC 465 988 387 114
Barriocanal López, Yolanda PTU Si TC 465 988 387 140
Cendán Caaveiro, Susana PCD Si TP 465 986 801 840
Vázquez Rozas, Roberto A3-P5 Si TP 465 988 387 228
López López, Marta CPRE-XDG - TC 465 988 801 880
Vilas Meis, Diana CPRE-XDG - TC 465 988 368 723

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Arte do século XX.
 • Comisariado de Exposicións.
 • Dinamización turística cultural.
 • Elaboración de Guías Artísticas.
 • Ilustración e Grabado de Galicia.
 • Inventarios e Estudos Histórico-Artísticos.
 • Patrimonio Histórico-Artístico.
 • Turismo Cultural.
 • Urbanismo: Cidade e Patrimonio.
 • Visitas guiadas a Monumentos, Museos e Coleccións.

Visitar Web do grupo AH2

Castelao. Obra gráfica: A construcción dun discurso estético, político e social transoceánico (1910-1950).

Debuxantes ourensáns na revista Nós (Ourense, 1920-1936) e La Zarpa (Ourense, 1921-1936).

Grupo de Estudos de arqueoloxía, antigüidade e territorio (GEAAT) - (H2Ou)


Membros do grupo H2Ou
Nombre Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Castro Pérez, Ladislao PTU Si TC 695 988 387 119
Comendador Rey, Beatriz PCD Si TC 695 988 387 141
de Uña Álvarez, Elena Pilar PTU Si TC 430 988 387 137
González Soutelo, Silvia PI-P Si TP 445 988 387 116
Pérez Losada, Fermín Emiliano PTU Si TC 033 988 387 268
Reboreda Morillo, Susana María PTU Si TC 445 988 387 269
Álvarez Vázquez, Miguel Ángel CPRE-XDG - TC 430 988 387 117
González Insua, Félix CPRE-XDG - TC 695 988 387 136

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Actividades formativas prácticas en arqueoloxía.
 • Arqueoloxía da relixión.
 • Asesorías e Informes (Evaluacións de impacto, Catalogacións, etc.)
 • Cultura Celta.
 • Estudos arqueohistóricos (Inventarios, estudos e analíticas de estructuras e materiais, etc.).
 • Idade de Ferro en Europa.
 • Xeografía Histórica (Protohistoria e Mundo Antigo).
 • Hispania e Gallaecia romana e altomedieval.
 • Musealización e Posta en Valor do Patrimonio Arqueolóxico.
 • Organización de exposicións.
 • Ourivería prehistórica.
 • Prospección e Excavación arqueolóxica de xacementos.
 • Geomorfoloxía cultural.
 • Territorios e paisaxes das áreas protexidas e rurais.
 • Usos turísticos do territorio.
 • Patrimonio natural cultural.

Visitar Web do grupo GEAAT

Historia Contemporánea (HC1)


Membros do grupo Historia Contemporánea
Nombre Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
de Juana López, Jesús CU Si TC 450 988 387 112
Domínguez Castro, Luis PTU Si TC 450 986 812 263
Prada Rodríguez, Julio PTU Si TC 450 988 387 288
Rodríguez Teijeiro, Domingo PTU Si TC 450 986 802 071
Díaz Alonso, Xoel CPRE-XDG - TC 450 -

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Agrarismo.
 • Demografía.
 • Fontes documentais. Documentalismo e archivística.
 • Franquismo.
 • Historia económica e empresarial. Biografía empresarial.
 • Historia local.
 • Historia Política e Social.
 • Historiografía.
 • Ideoloxías.
 • Microhistoria.
 • Movemento obreiro.
 • Patrimonio Histórico e Cultural.
 • Prosopografía.
 • Prospeccións sociais.

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas (H2M)


Membros do Equipo de Investigación HMe1
Nombre Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Pérez Rodríguez, Francisco Javier PTU Si TC 485 988 387 150
Vaquero Díaz, Mª Beatriz PCD Si TC 085 988 387 152

Membros do Equipo de Investigación HMo
Nombre Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
López Díaz, María PTU Si TC 490 988 387 113
Presedo Garazo, Antonio A3-P6 Si TP 490 988 387 115
Seijas Montero, María PCD-I Si TC 490 986 812 074
González Vidal, José Manuel CPRE-MED - TC 490 988 387 117
Pousa Dieguez, Rodrigo CPRE-UVIGO Si TC 490 -
Rodicio Pereira, Laura CPRE-MED - TC 490 -

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Documentación histórica.
 • Historia da Idade Media e Idade Moderna.
 • Historia de Galicia.
 • Historia do poder e das institucións.
 • Historia social e económica.
 • Ordeamento histórico do territorio.

Visitar web do Equipo HMe1

Visitar web do Equipo HMo

Investigadores vencellados a outros Grupos de Investigación


Membros de outros grupos de investigación
Nombre Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Castro Fernández, Xosé Antón PTU Si TC 465 986 801 880 xacastro@uvigo.es
Sixirei Paredes, Carlos PTU Si TC 455 988 387 199 sixirei@uvigo.es